Motlitebné ružence slúžia k silnej koncentrácii ducha..

                                                                                           pretože ako je vovnútri.. tak je aj navonok..

 

Filter
Cena